Refleksije (U)

Objavljena refleksija se nanaša na izdelke, ki so objavljeni na spletni stran, pod kategorijami grafika, video in zvok ter infografika.

 

Grafika

Pri grafiki sem naredila izdelka za rastrski format GIF in vektorski format PDF. Pri izdelavi izdelkov, sem se odločila, da bom za oba izdelala slike sama v programu Inkscape (zaradi avtorskih pravic, kot tudi zato, ker rada grafično ustvarjam) in ju nato shranila v primernih formatih oz. primerno vključila v druge programe – GIMP za rastrski format. To mi je vzelo kar nekaj časa. Nekaj težav sem imela pri vključevanju sličic v Arnes splet, saj se je ponekod kakovost slik pokvarila in tudi GIF se ni želel predvajati, ker jih nisem vključila z največjo velikostjo.

 

Video in zvok

Pri izdelovanju izdelka za videoposnetek sem imela nekaj težav pri izbiri primerne teme pa tudi pri samem urejanju videoposnetka v programu. Zanimivo mi je bilo vključevanje različnih elementov v videoposnetek.

 

Infografika

Za infografiko smo se odločile za temo Varnost na internetu. Jaz sem se osredotočila na izdelavo infografike za učence oz. otroke. S programom Canva sem se že srečala, zato tu nisem imela večjih težav. Program me je malo omejeval, saj je brezplačnih ikon in primernih ozadij za željen plakat malo. Nekaj problemov sem imela s postavitvijo samega besedila na željen plakat. Poskušala sem narediti plakat, ki bo učence čim bolj pritegnil.