PDF

PDF

 

PDF oziroma Portable Document Format, v prevodu ga lahko interpretiramo kot prenosljiva oblika dokumenta. PDF je datotečni format za elektronsko izmenjavo dokumentov. Ne glede na to, s katerim programom prikazujemo dokument ter vseeno je, katero strojno opremo in kateri operacijski sistem imamo, se ohranja izvirnost dokumenta. Datoteka PDF ima končnico .pdf, dandanes lahko vključimo tudi spletne povezave, zvok in video, mogoča je tudi zaščita dokumenta z geslom. (PDF, 2019)

PDF je razvil Adobe leta 1990. V začetku ta format ni bil popularen, saj je bil plačljiv ter namenjen poklicnim grafičnim oblikovalcem in založnikom. Kmalu pa je izšel tudi program Acrobat Reader, ki je brezplačen, je namenjen zgolj odpiranju in prikazovanju PDF datotek, ta je dandanes zelo popularen. S tem programom ne moremo spreminjati ali urejati datotek, za to obstajajo plačljive verzije tega programa. Od leta 2008 je PDF odprt standard. PDF je zelo priročen saj je mogoče stiskanje vsebine datotek. (PDF, 2019)

PDF je pogosto vektorska datoteka, ki omogoča spreminjanje velikosti in tiskanje datoteke brez izkrivljanja. Vendar pa lahko PDF ustvarimo tudi kot rastrsko datoteko, če je bil na primer ustvarjen s pomočjo optičnega bralnika. Torej, datoteka PDF je lahko vektorska ali rastrska datoteka. (PDF, C.H.)

 

PREDNOSTI IN SLABOSTI PDF-ja

 

Prednosti PDF-ja:

 

Slabosti PDF-ja:

(PDF, 2019)

KODIRANJE PDF FORMATA:

Sam PDF format omogoča stiskanje vsebine, kar pripelje do tega, da imamo manjšo datoteko. Algoritmi za stiskanje PDF vsebine so:

(Rugelj, 2019)

CCITT Group 4

CCITT Group 4 je brez izgubni postopek stiskanja črno-belih slik, ki temelji na dvodimenzionalni kopresijski shemi. Torej se pri samem stiskanju ohranijo vsi podatki. Je nadgraditev Group 3, ki temelji na enodimenzionalni kopresijski shemi. Stisnimo jih lahko v razmerju 20:1. Sama CCITT Group 4 slika je obravnavana kot vrsta vodoravnih črnih pik oziroma črt na beli podlagi. Če je na strani manj pik ali črt, je stiskanje učinkovitejše. Na voljo je tudi standardizirane formate, kot so TIFF , CALS , CIT . (Group 4 compression, 2020)

KDAJ UPORABITI PDF?

Datoteke PDF so namenjene predvsem gledanju, ne pa urejanju . Eden od razlogov, da so tako priljubljeni, je, da lahko PDF-ji ohranijo oblikovanje dokumentov , zaradi česar so bolj uporabni in si pomagajo, da bodo videti enako v kateri koli napravi. Kadar ne želimo, da bi naše dokumente kdo zlorabil ali spreminjal, uporabimo datoteko PDF. Uporabna je tudi zato, ker lahko sami določimo ciljno publiko in dokumente zaklenemo z gesli. (What is a PDF file?, GCFGlobal)

 

KAKO SPREMENITI PDF V NEKAJ, KJER GA JE MOGOČE UREJATI?

PDF lahko pretvorimo tudi v kakšno drugo obliko datoteke, ki jo bomo lažje urejali. Običajno želimo pretvoriti svoj PDF v nekaj, kar lahko ureja naš urejevalnik besedil. Velikokrat to naredimo s pretvorbo dokumentov PDF v Microsoft Word ali Google Dokumente. V primeru uporabe drugega urejevalnika besedil, bi moral biti po pretvorbi sposoben obdelati katerega koli od teh formatov. (Gavin, 2018)

Edina težava pri pretvorbi dokumentov z vgrajenimi orodji programa Word ali Google je, da imajo lahko včasih težave pri vzdrževanju zapletenega oblikovanja in postavitve. Če imamo dokument PDF, ki ustreza temu računu, je dobro poskusiti Adobe Acrobat Reader DC . Čeprav je aplikacija brezplačna, je potrebno plačati približno 2€ na mesec, v tem primeru lahko PDF pretvori v druge formate, kot je Word. Uporaba Acrobat je najzanesljivejši način za spreminjanje PDF-jev v Wordove dokumente, saj ponavadi oblikovanje precej ohranja. (Gavin, 2018)

 

VIRI

Gavin, B. (2018). What Is a PDF File (and How Do I Open One)? Pridobljeno (6. 1. 2020) s https://www.howtogeek.com/360744/what-is-a-pdf-file-and-how-do-i-open-one/.

PDF. (2019).  Pridobljeno (6. 1. 2020) s https://en.wikipedia.org/wiki/PDF.

PDF. (C.H.). (2017). Pridobljeno (6. 1. 2020) s https://www.computerhope.com/jargon/p/pdf.htm.

What is a PDF file? (GCFGlobal). Pridobljeno (6. 1. 2020) s https://edu.gcfglobal.org/en/basic-computer-skills/what-is-a-pdf-file/1/.

Group 4 compression. (2020). Pridobljeno (1. 6. 2020) s https://en.wikipedia.org/wiki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93Welch.

Rugelj, J. (2019). Predavanja pri predmetu Večpredstavnost in hipertekst. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.