Dnevnik dela

Dnevnik dela (skupaj)

7. 10. – seznanjanje s storitvami Arnes spleta in izbira teme za spletno stran

14. 10. – izbira teme za spletno stran (Foxy) in urejanje le-te

21. 10. – izbira nove teme za spletno stran (Fable)

28. 10. – oblikovanje spletne strani 

4. 11. – sesutje spletne strani 

11. 11. – izdelovanje izdelkov za PDF in pisanje teorije

18. 11. – na novo ustvarjanje spletne strani, ker so nam prejšnjo zaradi napake izbrisali

25. 11. –  izdelovanje izdelkov za PDF in GIF ter pisanje teorije

2. 12. – izdelovanje izdelkov za GIF

9. 12. – izbira teme za infografiko in razdelitev programov

16. 12. – oblikovanje osnovne spletne strani (naslovna slika)

6. 1. – ustvarjanje kategorij za izdelke in pisanje beseila, ki bo na začetni strani

13. 1. – ustvarjanje strani spletne strani in objavljanje izdelkov

 

Dnevnik dela (L)

25. 11. – izdelava PDF izdelka

2. 12. – izdelava GIF izdelka

27. 12. – pisanje opisa programa Piktochart

30. 12. – pisanje GIF prispevka

31. 12. – izdelava infografike

3. 12. – izdelava infografike in zbiranje idej za izdelavo videoposnetka

6. 1. – pisanje postopka izdelave PDF-ja

15. 1. – popravki pri GIF prispevku in dodajanje virov

16. 1. – pisanje postopka izdelave GIF-a, zbiranje slik za izdelavo videoposnetka in snemanje zvoka

17. 1. – izdelava slik in video izdelka

18. 1. – dokončna izdelava videoposnetka, objava v Youtube, povezava s TedEd ter pisanje refleksij

 

Dnevnik dela (U)

25. 11. – dokončno izdelan izdelek za PDF

2. 12. – dokončno izdelan izdelek za GIF

14. 12. – pisanje opisa programa Canva

21. 12. – pisanje teorije za AVI format

26. 12. – izdelava videoposnetka (izbira teme in besedila, snemanje zvoka in izbira slik za videoposnetek)

27. 12. – pisanje postopka izdelave za PDF in GIF izdelka ter dokončanje besedila za AVI format

2. 1. – izdelovanje infografike in dokončanje videoposnetka (urejanje v programu, objava na Youtube in povezava s TedEd)

11. 1. – popravki pri AVI formatu (pravilno citiranje virov)

18. 1. – pisanje refleksij

 

Dnevnik dela (T)

25. 11 – izdelava izdelka za GIF

2. 12. – pisanje PDF prispevka

27. 12. – pisanje opisa programa Piktochart

29. 12. – pisanje PDF prispevka

30. 12. – pisanje MP3 prispevka

6. 1. – izdelava izdelka za infografiko

6. 1. – pisanje postopka izdelave GIF izdelka

15. 1. – popravki pri PDF in MP3 prispevku in dodajanje virov

16. 1. – posnet video posnetek

17. 1. – urejanje videa in objava na YouTube

19. 1. – pisanje refleksij